Thủ tục ra viện

Cơ quan ban hành Sở y tế
Số hồ sơ HS2
Cấp thực hiện
Loại TTHC
Lĩnh vực
Trình tự thực hiện
Cách thức thực hiện <p>Bước 1</p><p>Bước 2</p><p>Bước 3</p>
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, Tờ khai Số lượng
Số bộ hồ sơ
Lệ phí
STT Mô tả Mức phí
Mức giá
Thời hạn giải quyết <p>1 ngày</p>
Đối tượng thực hiện <p>Bệnh nhân</p>
Cơ quan trực tiếp thực hiện
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực
Ngày có hiệu lực 29/05/2018
Ngày hết hiệu lực 29/05/2018
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Đánh giá tác động TTHC
Danh sách TTHC liên quan
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
1