• Nguyễn Thị B
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó giám đốc
  • Điện thoại:
   0987654312
  • Email:
   b@gmail.com
 • Nguyễn Văn C
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám đốc bệnh viện
  • Điện thoại:
   0987654321
  • Email:
   aaaaa@gmail.com