CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM Y TẾ CÀNG LONG

1. Lãnh đạo Trung tâm y tế

    BSCKI. Đỗ Văn Chính              Giám đốc 

    BSCKI. Võ Văn Sáu                 Phó Giám đốc    

    TS.BS. Nguyễn Văn Thu          Phó Giám đốc

    BSCKI. Nguyễn Văn Sắc         Phó Giám đốc

2. Các phòng chức năng:

    2.1. Phòng Tổ chức Hành chính

    2.2. Phòng Điều dưỡng

    2.3. Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ

    2.4. Phòng Tài chính Kế toán

3. Các khoa lâm sàng và cận lâm sàng

    3.1. Khoa Khám bệnh

    3.2. Khoa Hồi sức cấp cứu

    3.3. Khoa Ngoại

    3.4. Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản

    3.5. Khoa Nhi

    3.6. Khoa Nội tổng hợp

    3.7. Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

    3.8. Khoa Y tế công cộng

    3.9. Khoa Xét nghiệm + Chẩn đoán hình ảnh

    3.10. Khoa Dược +TTB + VTYT

    3.11. Khoa Kiểm soát bệnh tật + HIV/AIDS

    3.12. Khoa An toàn thực phẩm

4. Các Trạm y tế xã

   4.1. Trạm Y tế xã Bình Phú

   4.2. Trạm Y tế xã Phương Thạnh

   4.3. Trạm Y tế xã Huyền Hội

   4.4. Trạm Y tế xã Tân Bình

   4.5. Trạm Y tế xã Tân An

   4.6. Trạm Y tế xã Nhị Long

   4.7. Trạm Y tế xã Nhị Long Phú

   4.8Trạm Y tế xã Mỹ Cẩm

   4.9. Trạm Y tế xã Đại Phước

   4.10. Trạm Y tế xã Đại Phúc

   4.11. Trạm Y tế xã Đức Mỹ

   4.12. Trạm Y tế xã An Trường

   4.13. Trạm Y tế xã An Trường A