BAN BIÊN TẬP TRANG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM Y TẾ CÀNG LONG
1. BS CKII Ngyễn Văn ĐờiGiám đốc Trung tâm Y tế - Trưởng ban biên tập
Điện thoại: 0918 702115
Email: 
2. BS CKI Nguyễn Văn SắcPhó Giám đốc Trung tâm Y tế - phó Trưởng ban biên tập
Điện thoại: 0982182902
Email: 
3. BS CKI Đỗ Văn ChínhPhó Giám đốc Trung tâm Y tế - Thành viên
Điện thoại: 0979171699
Email:
4. KTV Dương Văn TrựcViên chức Trung tâm Y tế - Quản trị trang tin
Điện thoại: 0907477883
Email: 
Duongtruccltv@gmail.com
5. KS Nguyễn Thị Thu TrangViên chức Trung tâm Y tế - Thành viên
Điện thoại: 0392328479
Email: trangcltv15984@gmail.com