BAN BIÊN TẬP TRANG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM Y TẾ CÀNG LONG
1. BS CKI Đỗ Văn ChínhGiám đốc Trung tâm Y tế - Trưởng ban biên tập
Điện thoại: 0979171969
Email: bschinhttytcl@gmail.com
2. BS CKI Nguyễn Văn SắcPhó Giám đốc Trung tâm Y tế - phó Trưởng ban biên tập
Điện thoại: 0982182902
Email: saccanglong@gmail.com
3. TS. BS Nguyễn Văn ThuPhó Giám đốc Trung tâm Y tế - phó Trưởng ban biên tập
Điện thoại: 0974834358

Email: vanthu358@gmail.com
4. KTV Dương Văn TrựcViên chức Trung tâm Y tế - Quản trị trang tin
Điện thoại: 0907477883
Email: 
Duongtruccltv@gmail.com
5. KS Nguyễn Thị Thu TrangViên chức Trung tâm Y tế - Thành viên
Điện thoại: 0392328479
Email: trangcltv15984@gmail.com