Medlatec Hoà Bình

Medlatec Hoà Bình

Vào ngày 28-06-2012, bệnh viện Medlatec đã phối hợp với UBND huyện Cao Phong tổ chức chương trình khám bệnh từ thiện cho những người có công với cách mạng.