Càng Long là huyện cửa ngỏ thuộc tỉnh Trà Vinh được sự quan tâm chỉ đạo của UBND huyện Càng Long, Sở Y tế Trà Vinh, sự phối hợp của các Ban ngành huyện, xã, trong năm 2018 đã góp phần cho Trung tâm y tế huyện Càng Long quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về Y tế và đạt được nhiều kết quả tích cực:

Hệ thống y tế cơ sở tiếp tục được củng cố và phát triển, trong đó đặc biệt là việc nâng cấp, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị cho các Trạm Y tế.

Công tác y tế dự phòng, quản lý môi trường y tế, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm được tăng cường. Tỷ lệ mắc và tử vong của hầu hết các bệnh truyền nhiễm được giám sát chặc chẻ.

Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng khám bệnh chữa bệnh BHYT tại các Khoa, Phòng và Trạm Y tế.

Năm 2020 đơn vị đã cụ thể hóa bằng kế hoạch hoạt động, phát triển sự nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trong huyện dựa trên chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Thể hiện qua kế hoạch công tác hàng tuần, tháng, quý để chỉ đạo thực hiện, đồng thời có tổ chức sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm.

          Mặc dù tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện có nhiều thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn, dịch bệnh diễn biến phức tạp tác động trực tiếp đến quá trình hoạt động của đơn vị. Với sự nổ lực của toàn thể cán bộ công chức cùng với sự chỉ đạo của Sở Y tế, Huyện Ủy, Ủy ban nhân dân và sự phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đơn vị tổ chức thực hiện đạt và vượt kế hoạch được giao.

Tên đơn vị: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CÀNG LONG
Năm thành lập: 01/07/2017
Trụ sở tại: Khóm 6 - Thị trấn Càng Long - Huyện Càng Long - Tỉnh Trà Vinh.
Điện thoại: 0294.3882015
Fax: 02943.883858
Email: Trungtamytdpcanglong@gmail.com

Tổ chức bộ máy hiện có: 269 người 

Cơ quan chủ quản: Sở y tế Trà Vinh.
Cơ sở vật chất: Tương đối đủ để hoạt động.
Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu cho Sở y tế tỉnh quản lý Nhà nước về lĩnh vực y tế và tổ chức thực hiện công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn